Jdi na obsah Jdi na menu
 


    Západné Karpaty predstavujú veľmi zaujímavú geologicko-mineralogickú provinciu v rámci vývoja Strednej Európy. Do ich južných okrajov zasahujú severné výbežky Panónskej panvy, na východe na ne navazujú Východné Karpaty a na západe tvoria nadložie ponárajúceho sa Českého masívu. Západné Karpaty sú pomerne mladým pohorím, ak ich porovnávame so susedným Českým masívom v Čechách. Táto skutočnosť však nič nemení na zaujímavosti nielen slovenských ale i významných zahraničných geologických osobností o toto pohorie. Svedčí o tom skutočnosť, že Geologická služba Slovenskej republiky predstavuje jedno z najpoprednejších geologických inštitúcií v celej Európe a podieľa sa na spolupráci v riešení projektov nielen v Európe, ale i v USA, Japonsku, Afrike a v Ázií. 

    O geológií a o mineráloch sa toho na stránkach popísalo už mnoho. História, fakty, komentáre. Zberatelia, obdivovatelia. Moje stránky budú pojednávať skôr o miestach menej známych.  Počas mojich štúdijných prác som navštívil nespočetné množstvo miest akýmkoľvek spôsobom súvisiacich s výskytom minerálov a hornín, či už baní, kameňolomov, odkryvov, sklaných masívov. O tých známych sa popísalo už mnoho. Tie menej známe či neznáme chcem ukázať práve na týchto mojich stránkach.